Thi công nhà xưởng – lập chi phí đầu tư

SAMHWA PAINT FACTORY

Thi công nhà xưởng – lập chi phí đầu tư
Thi công nhà xưởng – lập chi phí đầu tư

Project Description

Owner:   Samwha
Location:   Long Duc Ip, Long Thanh Dist., – Dong Nai Province

Workscope

Design & build (D&B)

LOTUS MUI NE RESORT & SPA

Project description

Owner: Bich Khue Company
Location: Mui Ne Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province

Workscope

Design & build (D&B)