VĂN PHÒNG KÝ TÚC XÁ LOCK & LOCK

Mô tả dự án

Chủ đầu tư:   Lock & Lock
Địa điểm:   Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Hạng mục công việc

Thi công phần thô & hoàn thiện

HYOSUNG LABORATORY

Project Description

Owner: Hyosung Vietnam
Location: Nhon Trach 5 IP, Nhon Trach Dist., Dong Nai Province

Workscope

Structure & Finishing Work