Khởi công Nhà máy sơn Samhwa VH

Ngày 01/10/2018, Công ty Keizi tiến hành khởi công Nhà máy sơn Samwha VH ở Khu CN Long Đức – Huyện Long Thành – Tỉnh Đồng Nai

Thi công san lấp & xử lý mặt bằng
San lấp mặt bằng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *