Mô tả dự án

Chủ đầu tư:   Samwha
Địa điểm:   KCN Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Hạng mục công việc

Thiết kế & thi công