Thi công nhà xưởng – lập chi phí đầu tư

SAMHWA PAINT FACTORY

Thi công nhà xưởng – lập chi phí đầu tư
Thi công nhà xưởng – lập chi phí đầu tư

Project Description

Owner:   Samwha
Location:   Long Duc Ip, Long Thanh Dist., – Dong Nai Province

Workscope

Design & build (D&B)

DAE MYUNG FACTORY

Project description

Owner: Dae Myung
Location: Long Thanh IP, Long Thanh Dist., Dong Nai Province

Workscope

Structure & Finishing Work, Road

SIMONE FACTORY

Project description

Owner: Simone TG
Location: Tan Huong IP, Chau Thanh Dist., Tien Giang Province

Workscope

Structure & Finishing Work

LOCK & LOCK GLASS FACTORY

Project description

Owner: Lock & Lock
Location: My Xuan A2 IP, Tan Thanh Dist., Ba Ria Vung Tau Province

Workscope

Structure & Finishing Work

L&L VINA DISTRIBUTION CENTER

Project description

Owner: Lock & Lock
Location: My Xuan A2 IP, Tan Thanh Dist., Ba Ria Vung Tau Province

Workscope

Structure & Finishing Work

HYUNDAI VINASHIN FACTORY

Project description

Owner: Hyundai Vinashin
Location: Ninh Phuoc Ward, Ninh Hoa Dist., Khanh Hoa Province

Workscope

Structure & Finishing Work

CHEMTRO VINA FACTORY

Project description

Owner: Chemtro Vina
Location: Nhon Trach 2 IP, Nhon Trach Dist., Dong Nai Province

Workscope

Structure & Finishing Work

HYUNDAI AL HỒ CHÍ MINH FACTORY

Project description

Owner: Aluko Vietnam
Location: My Phuoc 3 IP, Ben Cat Dist., Binh Duong Province

Workscope

Structure & Finishing Work

HEATING 8 FACTORY & WARE HOUSE 5

Project description

Owner: Hyosung Vietnam
Location: Nhon Trach 5 IP, Nhon Trach Dist., Dong Nai Province

Workscope

Structure & Finishing Work

HEATING 7 FACTORY & ROAD

Project description

Owner: Hyosung Vietnam
Location: Nhon Trach 5 IP, Nhon Trach Dist., Dong Nai Province

Workscope

Structure & Finishing Work