THÔNG TIN CHUNG

Tên công ty:  CÔNG TY TNHH KEIZI

Địa chỉ:  Phòng 4.33, Tầng 4, Sunrise City – North Tower, 27 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7, TPHCM.

Giám đốc: Mr. Nguyễn Hoàng Đồng

Ngành nghề KD:  Kỹ thuật & Xây dựng

Nhân lực:  Kỹ sư: 9; Công nhân: 115 người, Nhân sự & khác: 4

Website:  www.keizi.vn