Mô tả dự án

Chủ đầu tư:   Công ty Bích Khuê
Địa điểm:   Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Hạng mục công việc

Thiết kế & thi công