Mô tả dự án

Chủ đầu tư:  Aluko Việt Nam
Địa điểm:   Khu Công nghiệp Mỹ Phước 3, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Hạng mục công việc

Thi công phần thô & hoàn thiện