Khởi công Nhà máy Samyang

Ngày 30/07/2019, Công ty Keizi tiến hành khởi công Nhà máy Samyang ở Khu CN Nhơn Trạch 6A – Huyện Nhơn Trạch – Tỉnh Đồng Nai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *